Leufsta Handkraft kallar till medlemsmöte söndagen den 17 februari. Mer info under länken "Öppettider"

Sidan "MEDLEMMAR" har fått en kraftig uppdatering

Moniqa Boström har uppdaterat sin hemsida med nya bilder

STYRELSE / KONTAKT

Ordförande:
Vakant
Kassör:
Maud Linnér, 0294-233 43
maud.linner@leufstahandkraft.se
Sekreterare:
Ewa Landfors, 0294-231 10,
070-346 56 82
ewa.landfors@leufstahandkraft.se