Leufsta Handkraft hälsar följande
nya medlemmar välkomna:

Jane Hällman
Leif Pettersson
Eva Götesson
Moniqa Boström
Gunilla Jansson
Eva Götesson

Mer info om respektive medlem,
finner Du under länken "Medlemmar"

STYRELSE / KONTAKT

Ordförande:
Vakant
Kassör:
Maud Linnér, 0294-233 43
maud.linner@leufstahandkraft.se
Sekreterare:
Ewa Landfors, 0294-231 10,
070-346 56 82
ewa.landfors@leufstahandkraft.se