Sommarens öppettider
29 juni–11 augusti mellan 11.00–17.00
Handkraften har glädjande nog fått en ny medlem, Maj Wejden
Mer information finner Du på hennes medlemssida
Martina Holm har uppdaterat sin hemsida med nya bilder

STYRELSE / KONTAKT

Ordförande:
Vakant
Kassör:
Maud Linnér, 0294-233 43
maud.linner@leufstahandkraft.se
Sekreterare:
Ewa Landfors, 0294-231 10,
070-346 56 82
ewa.landfors@leufstahandkraft.se