Välkomna till årets JULMARKNAD i Lövstabruk. I år är JULMARKNADEN den 8 och 9 december mellan kl. 11.00-17.00!

STYRELSE / KONTAKT

Ordförande:
Vakant
Kassör:
Maud Linnér, 0294-233 43
maud.linner@leufstahandkraft.se
Sekreterare:
Ewa Landfors, 0294-231 10,
070-346 56 82
ewa.landfors@leufstahandkraft.se